Jan 26, 2012

Caietul de faţă este destinat elevilor care studiaza disciplina Educaţia civică.

Abilităţile formate pe parcursul anului vor fi folosite eficient în viaţa de toate zilele. Competenţele formate, selectarea materialelor şi aranjarea lor într-un portofoliu, scrierea unui eseu, structurarea unui proiect şi altele sunt necesare pentru a se integra cu succes în societate şi a rezolva problemele identificate individual sau în colaborare cu persoanele din jur.

Participă activ la viaţa comunităţii, şi astfel, la construcţia societăţii democratice.

Formează-ţi şi promovează-ţi demnitatea.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Cerbușca Pavel, doctor în pedagogie, profesor de istorie și educație civică
Numele, adresa instituției:
LT ”Gaudeamus”, mun. Chișinău

Parteneri