Clasa 9
Jan 26, 2012

Acest material prezintă sugestii pentru profesori și formatori în proiectarea și realizarea unui seminar pentru elevi de elaborare a unui plan de acțiuni în comunitate.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Cerbușca Pavel, doctor în pedagogie, profesor de istorie și educație civică
Numele, adresa instituției:
LT ”Gaudeamus”, mun. Chișinău

Parteneri