Jan 26, 2012

Materialul prezinta o sugestie de elaborare a unui proiect de cercetare.

Proiectul constituie o totalitate de mijloace instructiv-cognitive care au menirea de a rezolva una sau mai multe probleme.

Proiectele sunt de mai multe tipuri: de cercetare, informaţionale, aplicative, jocuri de rol etc. Proiectul de cercetare este o lucrare întocmită în baza unei teme/subiect, care cuprinde instrucţiuni concrete, necesare executării unei cercetări individuale, în perechi sau în grupuri mici.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Cerbușca Pavel, doctor în pedagogie, profesor de istorie și educație civică
Numele, adresa instituției:
Liceul Academiei de Știinte a Moldovei, mun. Chișinău

Parteneri