Jan 27, 2012

Calităţile motrice sunt însuşiri ale organismului care oferă individului posibilitatea executării diferitelor acte motrice legate atît de activitatea sa zilnică, cît şi de cea sportivă. Ele sunt materializate în posibilitatea organismului de a executa actiuni motrice care pretind intr-o măsură mai mică sau mai mare la forţă, rezistenţă, viteză sau îndemînare. Perfecţionarea calităţilor motrice reprezintă unul din principalele obiective ale procesului de pregătire fizică a elevilor din ciclul gimnazial şi care trebuie realizată concomitent cu formarea priceperilor si deprinderilor motrice, ca rezultat al influenţelor sistematice ale exerciţiilor fizice.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Varsan Gheorghe, profesor de educaţie fizică, grad didactic superior
Numele, adresa instituției:
Școala nr. 86, mun. Chişinău

Parteneri