Jan 7, 2012

Lecția este pregatită pentru a fi prezentată la proiector sau televizor LCD conectat la calcuratorul portativ.

Conținutul lecției nu este codat sau protejat și poate fi modificat pentru fiecare profesor separat și acomodat contingentului de elevi.

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Enache Alic, profesor de fizică, grad didactic II
Numele, adresa instituției:
LT ”Ion Suruceanu” din Suruceni, r. Ialoveni

Parteneri