Jan 8, 2012

Evaluare  iniţială

Data ______________________________________________

Clasa a X-a

Elevul ________________________________________

1.Completează enunţurile:                                                                                                        (6p.)

Republica Moldova are o suprafaţă de …………… kmp.

Se învecinează cu ……………………. la…………… şi cu……………………… la…………… .

Punctele extreme sunt: nord………………………, sud……………………, vest…………………, est…………………. .

La ora actuală R.Moldova este divizată în …… raioane, ….. municipii şi ….unităţi administrative care se deosebesc în funcţie de suprafaţă şi numărul de locuitori.

2. Subliniaţi cu o linie dreaptă trei subtipuri de resurse naturale epuizabile:                        (3p.)

substanţe minerale utile,energie solară,energie eoliană,resurse vegetale,apa,aerul,resurse faunistice.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Soltan Angela, profesoară de geografie, grad didactic doi
Numele, adresa instituției:
LT Puhoi, s. Puhoi, r.Ialoveni

Parteneri