Jan 8, 2012

EVALUARE SUMATIVĂ

Capitolul „Hidrosfera” clasa 5-a

 

1.  Defineşte noţiunile geografice :

a)  hidrosfera ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

b) lac ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________


2. Explică importanţa circuitului apei în natură:

a) _______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

b) ______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

c) _______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

3. Încercuieşte litera  F, dacă afirmaţia este falsă sau Iitera A ,dacă afirmaţia este adevărată. Dacă ai încercuit Iitera F, scrie în spaţiile libere în locul cuvintelor subliniate, alte cuvinte, care fac afirmaţia adevărată.                                                                                                      ( 8p.)

  • A    F    Porţiuni de continente care înaintează în mări şi oceane şi sunt înconjurate din toate părţile de арă se numesc  insule___________________.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Soltan Angela, profesoară de geografie, grad didactic doi
Numele, adresa instituției:
LT Puhoi, s. Puhoi, r.Ialoveni

Parteneri