Jan 8, 2012

Un model de proiect didactic al orei de pian în clasa a VI-a

 Lecţia este proiectată conform cadrului ERR

Instituţia:            Liceul „Ion Creangă”

Disciplina:          Pian

Profesor:             Luminiţa Braicov

Clasa:                  VI-a”D”

Data:                   09.12.2010

 Durata:                45 min.

 

 

Subiectul: Diversificarea formulelor ritmice – momente cardinale în evoluţia discursului artistic

  

Obiective operaţionale:

O-  să interpreteze şi să îndeplinească strict fiecare detaliu tehnic, ritmic şi artistic ce determină genul de muzică;         

O2  - să deosebească elementele principale ale limbajului muzical a diferitor genuri de muzică;

O-  să însuşim procedeele de emitere a sunetului cu nuanţele corespunzătoare;

O-  să simtă şi să aprecieze adecvat cele două genuri de muzică;

O5  -  să deducă frumuseţea, muzicalitatea genurilor de muzică.

             ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Braicov Luminiţa, profesor de pian, grad didactic doi
Numele, adresa instituției:
LT ”Ion Creangă”, mun.Chişinău

Parteneri