Jan 26, 2012

Este vorba despre schițarea organizațiilor internaționale de integrare economică mondială - UE, OPEC, ASEAN, NAFTA.

Materialul poate fi util și pentru pregătirea elevilor pentru bacalaureat.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Catan Sergiu, profesor de geografie și biologie, grad didactic doi
Numele, adresa instituției:
LT Pro Succes, mun. Chișinău

Parteneri