Jan 26, 2012

Este prezentată o formă de schiță de reper pentru lecție la tema: "Turismul Mondial".

Poate fi utilă și pentru pregătirea către examenul de bacalaureat la geografie.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Catan Sergiu, profesor de geografie și biologie, grad didactic doi
Numele, adresa instituției:
LT Pro Succes, mun. Chișinău

Parteneri