Jan 26, 2012

Materialul include 10 probleme cu solutie si pot servi ca suport pentru elevii clasei a IX-a. Problemele sint culese din manualul Turbo Pascal, Culegere de probleme, Braicov A.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Condur Ina, profesoară fizică-informatică, grad didactic doi
Numele, adresa instituției:
Școala medie Tigheci, r. Leova

Parteneri