Jan 25, 2012

Evaluare sumativă la unitatea III:

"Regimuri totalitare şi războiul rece" ...

 

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Slivca Alexei, profesor de istorie, grad didactic doi la istorie şi la educaţia civică
Numele, adresa instituției:
LT "Alecu Russo", Orhei

Parteneri