Jan 26, 2012

Test de evaluare sumativă.

Unitatea IV: „Statele lumii în perioada postbelică”.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Slivca Alexei, profesor de istorie, grad didactic doi la istorie şi la educaţia civică
Numele, adresa instituției:
LT "Alecu Russo", Orhei

Parteneri