Jan 26, 2012

Evaluare sumativă.

Unitatea I: “Familia elementul natural şi fundamental al societăţii”.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Slivca Alexei, profesor de istorie, grad didactic doi la istorie şi la educaţia civică
Numele, adresa instituției:
LT "Alecu Russo", Orhei

Parteneri