Jan 26, 2012

Acest material reprezintă un model de proiectare de lungă durată în clasa a XI-a, profil real, conform curriculumului modernizat la istorie.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Slivca Alexei, profesor de istorie, grad didactic doi la istorie şi la educaţia civică
Numele, adresa instituției:
LT "Alecu Russo", Orhei

Parteneri