Jan 27, 2012

Istoria învăţământului consemnează diferite forme de organizare a procesului de instruire.

Cel mai cunoscut şi practicat la nivel mondial este sistemul de organizare pe clase şi lecţii. Este un mod colectiv de organizare care s-a conturat la începutul epocii moderne, ca răspuns la cerinţile social-economice, ce determinau necesitatea şcolarizării puţin costisitoare şi eficiente a unui număr mare de copii. Acest sistem prezintă o serie de avantaje, care-l menţin viabil şi astăzi, şi anume: permite şcolarizarea concomitentă a unui număr mai mare de elevi, care compun grupul-clasă; permite o învăţare organizată, sistematizată, dirijată şi evaluabilă; existenţa grupului-clasă oferă oportunităţi de învăţare socială. ( Oprea Olga, 1979; Nicola Ioan, 1994.)

Sistemul pe clase şi pe lecţii este încă deschis spre modernizare şi mai poate fi perfecţionat.

Principala limită a acestui sistem de organizare rezidă în dificultatea luării în considerare a particularităţilor individuale, ceea ce îngreunează realizarea unui învăţământ intensiv. ( Cerghit Ioan, 1983.)

În ultimele decenii, pe lângă sistemul de organizare pe clasă şi pe lecţii au fost experimentate şi alte forme de organizare a procesului de învăţământ. ( Ionescu Miron, Radu Ion, 1995.)

Educaţia fizică, luînd în consideraţie evoluţia extrem de rapidă a societăţii noastre, în acest context a suferit şi ea un şir de schimbări şi reformări.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Varsan Gheorghe, profesor de educaţie fizică, grad didactic superior
Numele, adresa instituției:
Școala nr. 86, mun. Chişinău

Parteneri