Jan 27, 2012

Prezentare PowerPoint la tema: "Elementele unei diagrame. Crearea diagramelor".


La sfîrsitul lecției elevii vor fi capabili:

•  Să cunoască elementele unei diagrame;
•  Să cunoască destinația indicatorilor de date;
•  Să identifice seriile și categoriile de date
•  Să distingă tipurile de diagrame;
•  Să reprezinte datele numerice dintr-o foaie de calcul cu ajutorul diagramelor.
 

    Diagrama reprezintă o imagine în care valorile datelor numerice sînt redate prin dimensiunile unor obiecte grafice.

          ...

Prezentarea PowerPoint la tema: "Elementele unei diagrame. Crearea diagramelor" AICI


Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Condur Ina, profesoară fizică-informatică, grad didactic doi
Numele, adresa instituției:
Școala medie Tigheci, r. Leova

Parteneri