Clasa 2
Jan 27, 2012

Educaţia fizică şi sportul cunosc în prezent un amplu proces de modernizare, pentru a răspunde cu maximul de eficienţă noilor sarcini în formarea personalităţii. În etapa actuală asistăm la un fenomen de ,,acceleraţie,, al dezvoltării fizice si psihice a tinerei generaţii, fenomen care ne obligă la unele revederi privind particularităţile vîrstei de 7-10 ani. (cl. 1 – 4)

Efortul intelectual la care este supus elevul odată cu începerea activitaţii şcolare reclamă realizarea unui echilibru raţional cu necesitatea de mişcare si redrenare care poate fi atins numai printr-o educaţie fizică corectă, la nivelul claselor primare.

Prin influenţele pe care le exercită asupra copilului, educaţia fizică devine un mijloc de formare a trăsăturilor pozitive ale personalitaţii omului de tip nou, curajul, spiritul colectiv, sentimentele de prietenie şi colegialitate, de întrajutorare şi iniţiativă în activitate.

În întrecerile sportive elevii fac eforturi de voinţă pentru obţinerea unor rezultate cît mai bune, le fortifică voinţa şi le măreşte capacitatea de efort, le dezvoltă spiritul de disciplină prin respectarea unor norme de joc.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Varsan Gheorghe, profesor de educaţie fizică, grad didactic superior
Numele, adresa instituției:
Școala nr. 86, mun. Chişinău

Parteneri