Feb 5, 2012

 Evaluare sumativă la educația plastică

 sem. I                cl. a IV- a

N. P. ____________________________________

  

1. Completează careul şi descoperă cuvîntul:                                                     L  0  1  2  3  4  5  6


a.  Care sunt elementele  artei plastice ?                          - 1, 2, 5.

b.  Culorile de la care  s - au format celelalte culori ?       - 3.

c. Culorile formate de la cele primare se numesc ...        - 4.

d. Culorile care fac parte din cercul cromatic sînt ...        - 6.

Cuvîntul  ________________________________                                                   L  0  1


2. Stabileşte corespondenţe:                                                                                    L  0  1  2

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Vrabie Elena, învățătoare, grad didactic doi
Numele, adresa instituției:
Liceul teoretic «Mihail Sadoveanu», mun. Chișinău

Parteneri