Jan 27, 2012

Prezentarea PowerPoint include definirea arborilor binari, modurilor de creare, noțiunilor de nod, subarbore drept, stâng ...


Elevii vor fi capabili:

-  să explice noțiunea de nod;
-  să definească noțiunea de arbore binar și arbore vid;
-  să explice noțiunile rădăcină, subarborele stîng, subarborele drept, descendent, nivel, nod terminal, nod neterminal, înălțimea arborelui binar;
-  să debrifeze modurile de creare a arborilor binari;
-  să elaboreze programe de creare a arborilor binari.
 

Știați că...

•  Variabilele declarate în despărțitura var a unui program sau a unui subprogram se numesc variabile statice.  Numărul acestora se stabilește în momentul scriereii programului și nu poate fi schimbat în timpul execuției.

•  Variabilele care sunt eventual create și eventual distruse în timpul execuției programului se numesc variabile dinamice.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Condur Ina, profesoară fizică-informatică, grad didactic doi
Numele, adresa instituției:
Școala medie Tigheci, r. Leova

Parteneri