Jan 29, 2012

Parcurs didactic explicit

 

Clasa: IX-A

Data: ________________.2011

Durata: 45 minute

Tipul lecţiei: Lecţie de formare a priceperilor şi deprinderilor.

Subiectul lecţiei:              Aplicaţii la tema: Formula lentilei subţiri. Mărirea liniară.

Profesor: Condur Ina

  

         Subcompetenţe:

-  Construirea imaginilor în lentile sferice.

-  Utilizarea legilor reflexiei, refracţiei şi a formulei lentilei subţiri la rezolvarea problemelor.

          Obiectivele operaţionale:

               Elevii vor fi capabili:

O1: Să clasifice lentilele după tipul lor;

O2: să construiască imagini în lentile;

O3: să aplice formula lentilei subţiri şi a măririi liniare la rezolvarea problemelor.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Condur Ina, profesoară fizică-informatică, grad didactic doi
Numele, adresa instituției:
Școala medie Tigheci, r. Leova

Parteneri