Clasa 2
Jan 30, 2012

 PROIECTARE  DIDACTICĂ DE LUNGĂ DURATĂ LA EDUCAŢIA FIZICĂ PENTRU CLASA a  II-a.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Mircea Şova, profesor de educaţie fizică, grad didactic superior
Numele, adresa instituției:
LT «Ion Vatamanu», Străşeni

Parteneri