Feb 5, 2012

Un model de proiectare a Unității de învățare nr. II la limba română, clasa a X-a, profil umanist.

Anul de studii 2011-2012.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Tatiana Alexandrova, profesor, grad didactic doi
Numele, adresa instituției:
LT "Igor Creţu", com. Găvănoasa, r. Cahul

Parteneri