Feb 5, 2012

Proiect didactic la limba română, clasa a III-a, subiectul „În lumea poveştilor”.

Poveştile, fragmentele folosite în proiect pot fi schimbate la opțiunea profesorului.

          ...                                         Fișe de lucru Word           Fișe de lucru PDF

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Vrabie Elena, învățătoare, grad didactic doi
Numele, adresa instituției:
LT «Mihail Sadoveanu», mun. Chișinău

Parteneri