Feb 5, 2012

Prezentarea Power Point: Ion Creanga (captarea atentiei) la proiectul didactic la limba română, clasa a III-a cu subiectul: Povestea „Fata babei şi fata moşneagului” de Ion Creangă.

                                                                         

!!!   Vezi proiectul didactic prezentat în materialul următor   !!!

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Vrabie Elena, învățătoare, grad didactic doi
Numele, adresa instituției:
LT «Mihail Sadoveanu», mun. Chișinău

Parteneri