Clasa 2
Feb 5, 2012

Proiect didactic la limba română, clasa a II-a, subiectul „Bradul”, legendă populară.

Exerciţii aplicative.

Anul de studii 2009-2010.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Vrabie Elena, învățătoare, grad didactic doi
Numele, adresa instituției:
LT «Mihail Sadoveanu», mun. Chișinău

Parteneri