Feb 9, 2012

Material adițional (Tudor Arghezi) la proiectul didactic la limba română, clasa a III-a cu subiectul: Poezia „Zdreanţă” de Tudor Arghezi.

Lecţia a fost organizată în cadrul concursului „Pedagogul anului” în Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”, anul de studii 2010-2011.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Vrabie Elena, învățătoare, grad didactic doi
Numele, adresa instituției:
LT «Mihail Sadoveanu», mun. Chișinău

Parteneri