Mar 4, 2012

Proiect didactic la subiectul "Hidrosfera - caracteristica generală".

Clasa a X -a, profil umanist / real.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Chele Ion, profesor de geografie, grad didactic II
Numele, adresa instituției:
LT "Lucian Blaga" or. Iargara, r-nul Leova

Parteneri