Feb 21, 2012

PROIECT DIDACTIC

SUBIECTUL: SUNETUL [î]

TIPUL LECŢIEI: MIXTĂ

COMPETENŢE  SPECIFICE:

1. Receptarea mesajului oral  în diferite situaţii de comunicare;

2. Perceperea mesajului citit / audiat prin receptarea adecvată a universului emoţional şi estetic al textelor literare şi utilitatea textelor nonliterare;

3. Utilizarea scrisului ca tehnică psihomotorică şi ca abilitate de exprimare a gîndurilor;

4. Aplicarea conceptelor şi a terminologiei lexicale, fonetice, morfologice şi sintactice în structurarea mesajelor comunicative;

5. Manifestarea interesului şi a preferinţelor pentru lectură.

SUBCOMPETENŢE:

1.8. Demonstrarea înţelegerii mesajului audiat prin formularea răspunsurilor la întrebări;

       prin argumentarea unor cuvinte, propoziţii;

1.9. Utilizarea semnelor convenţionale (vocale/consoane) la analiza sonoră a cuvîntului;

1.10. Prezentarea grafică a cuvintelor în propoziţie;

2.2. Conştientizarea procesului de formare a citului: citirea corectă, sintetizarea treptată

        a literelor în silabe, a silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în propoziţii;

3.1. Utilizarea eficientă a scrisului  ca tehnică motorică: scrierea corectă, lizibilă, cu

        păstrarea spaţiului, înclinării şi a aspectului îngrijit;

3.2.  Sesizarea literelor: mici şi mari, de mînă şi de tipar;

4.3. Identificarea corectă a consoanelor, a vocalelor şi a silabelor în cuvinte;

4.5. Sesizarea procedeelor de despărţire a cuvintelor în silabe.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Panasel Moiseev Lilia, invăţătoare, grad didactic doi
Numele, adresa instituției:
LT "LITTERARUM", mun. Chișinău

Parteneri