Clasa 2
Nov 16, 2011

O lecție în care s-au utilizat tehnici ca: diagrama Euler – Venn și Copacul ideilor.

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Rusu Daniela, învățătoare
Numele, adresa instituției:
LT „Mihail Kogălniceanu”, mun. Chişinău

Parteneri