Feb 18, 2012

Un model de elaborare a matricei de specificații folositor la întocmirea oricăror teste de evaluare în clasele liceale.

Această prezentare poate fi utilă celor care au probleme la elaborarea matricei de specificaţii.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Tatiana Alexandrova, profesor, grad didactic doi
Numele, adresa instituției:
LT "Igor Creţu", com. Găvănoasa, r. Cahul

Parteneri