Aug 14, 2011

Куррикулум (национальный) по математике для X - XII классов, 2010 _ Вариант на русском.

Aprobat:

- la şedinţa Consiliului Naţional pentru Curriculum, proces-verbal nr. 9 din 23 februarie 2010;

- prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 121 din 26 februarie 2010.

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Igor Roșca, administrator biblionline.md
Numele, adresa instituției:
mun. Chișinău

Parteneri