Feb 22, 2012

Eseu narativ cu elemente de creaţie

"Păzit trebuie plaiul, neamul, graiul...",

elaborat în cadrul orelor de limbă şi literatură română în clasa a IX-a

 

                                 Elaborat de:

                    Adriana Hropotinschi,

                    elevă din clasa a IX-a,

                    gimnaziul Hădărăuţi,

                    raionul Ocniţa,

                    satul Hădărăuţi

                                                                                                      Anul 2011

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Era o zi însorită de vară, o zi neuitată. M-am trezit într-o clipă, m-am îmbrăcat la repezeală şi am ieşit afară. În jur era o splendoare. Soarele încălzea puternic. M-am aşezat pe prispa casei părinteşti. Fără să vreau, mi-am aruncat privirea spre căsuţa părintească. Totul îmi părea atît de aproape inimii, atît de sfînt.

     Cincisprezece ani i-am trăit în locuşorul acesta sfînt. O căsuţă obişnuită, cu brîie trase cu atîta migală de mînuţa mămicăi mele, o căsuţă cu lăicere moldoveneşti, alese cu atîta iscusintă de bunicuţa mea.

     Da, această căsuţă îmi ştia toată taina copilăriei mele neprihănită. M-a cuprins un gînd trist, dar dacă această căsuţă, acest sătişor cu oameni buni şi harnici nu vor mai exista?

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Adriana Hropotinschi, elevă în clasa a IX-a
Numele, adresa instituției:
Gimnaziul din satul Hădărăuţi, r. Ocniţa

Parteneri