Feb 22, 2012

Eseu narativ cu elemente de creație

"Un nume luceferic - Emil Loteanu",

elaborat în cadrul orelor de limbă şi literatură română în clasa a IX-a

 

                              Elaborat de:

               Adriana Hropotinschi,

               elevă din clasa a IX-a,

               gimnaziul Hădărăuţi,

               raionul Ocniţa,

               satul Hădărăuţi

                                                                                                                               Anul 2011

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Adie vînt de toamnă….Usor, de parcă am avea frică să nu sperie amintirea ...

     La Clocuşna e la fel ca peste tot: ninsori de frunze, dimineţi cu brume şi fumuri peste zi , forfota anotimpului care este specific satului.

      Toate la fel, doar o  ,,Galbenă  gutuie” altfel : vine acasă Loteanu …

      În cele cîteva zile pînă la festival am trecut prin suflet tot ce ştiu despre acest fenomen – artistul Emil Loteanu – creaţia căruia este irepetabilă , frapantă şi cu adevarat mare valoare a neamului. Am rătăcit şi am trăit zbuciumul şatrei de tigani, am resimţit căldura  ,,Luceafărului” ecranizat, am mers în gînd pe urmele poetului, care cu siguranţă rămîne geniu din constelaţia Eminescu. Pentru că versurile sale sînt sincere atît , încît copleşesc cu seninătatea lor, ridică cu sufletul între сer şi pămînt într-un zbor de emoţii nescris şi cald, de-atîta vădită dragoste de cuvînt …

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Adriana Hropotinschi, elevă în clasa a IX-a
Numele, adresa instituției:
Gimnaziul din satul Hădărăuţi, r. Ocniţa

Parteneri