Feb 26, 2012

Prezentare Power Point la proiectul didactic la educaţia tehnologică la tema: ”Aranjarea mesei”.

Vezi proiectul didactic în materialul precedent (clasa a IV-a, educație tehnologică).

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Vrabie Elena, învățătoare, grad didactic doi
Numele, adresa instituției:
LT «Mihail Sadoveanu», mun. Chișinău

Parteneri