Feb 27, 2012

O lecţie netradiţională la istorie (clasa a X-a, profil umanist).

Lecţie-excursie.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Seredovschi Nadejda, profesoară de istorie, grad didactic întîi
Numele, adresa instituției:
LT "C. Stere", or. Soroca

Parteneri