Mar 11, 2012

Fișă de lucru destinată elevilor pentru fixarea cunoștințelor (clasa a XI-a, profil real).

Tema: "Importanța și utilizările alcoolilor".

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Alina BUGA, doctor în pedagogie, profesor de chimie, grad didactic superior
Numele, adresa instituției:
LT ”V. Alecsandri”, or. Ungheni

Parteneri