Jan 4, 2012

Acest material reprezintă un model de TEST de evaluare inițială pentru clasa a X-a, profil real / umanist.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Chiriac Sergiu, profesor de fizică, grad didactic superior
Numele, adresa instituției:
LT „Gaudeamus”, mun. Chişinău

Parteneri