Mar 28, 2012

Proiect didactic de scurtă durată (clasa a XI-a, profil real).

Subiectul lecției: "Sîngele".

Lucrare practică:

“Recunoașterea pe microfotografii (la microscop) a elementelor figurate ale sîngelui”.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Braşoveanu Ala, profesoară de biologie, grad didactic II
Numele, adresa instituției:
LT "Diomid Gherman", s. Risipeni, r. Făleşti

Parteneri