Jan 21, 2012


Un model de test de evaluare sumativă la istorie.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Vetrilă Sorina, director-adjunct la clasele primare
Numele, adresa instituției:
LT «Mihail Sadoveanu», mun. Chișinău

Parteneri