Mar 29, 2012

Lucrare de laborator nr. 1 cu subiectul: “Recunoaşterea unor organisme unicelulare la microscop şi pluricelulare pe planşe şi în natură“.

Algoritmul de realizare a lucrării.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Braşoveanu Ala, profesoară de biologie, grad didactic II
Numele, adresa instituției:
LT "Diomid Gherman", s. Risipeni, r. Făleşti

Parteneri