Apr 8, 2012

Proiect didactic cu subiectul ”Judecata vulpii” de Petre Ispirescu.

Subcompetențe:

• Utilizarea eficientă a tehnicilor de lectură corectă, conştientă şi fluidă, în scopul ajustării lor aproape de ritmul vorbirii fiecăruia.

• Sesizarea trăsăturilor fizice şi morale ale unor personaje, conform faptelor descrise.

• Exprimarea gîndurilor, emoţiilor şi a sentimentelor faţă de mesajul textelor citite sau a unor secvenţe textuale.

• Reproducerea integrală a textului în succesiunea planului, folosind adecvat mijloacele expresive.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Darii Natalia, învățătoare clasele primare, grad didactic I
Numele, adresa instituției:
Școala primară ”Grigore Vieru”, or. Ștefan Vodă

Parteneri