Apr 11, 2012

Prezentarea (Power Point) respectivă oferă cadrului didactic posibilitatea de a se iniţia în utilizarea în cadrul predării fizicii a metodelor de lucru în grup.

Conţinutul e sistematizat din diferite surse fiind un reper la metodologia aplicării metodelor la diferite etape ale lecţiei.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Lupuşor Gheorghi, profesor de fizică, grad didactic întîi
Numele, adresa instituției:
LT "Diomid Gherman", s. Risipeni, r. Făleşti

Parteneri