May 2, 2012

Un model de proiect didactic al lecției de matematică la Modulul: "Triunghiuri congruente".

Subiectul lecției: "Proprietățile triunghiului".

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Ceban Valentina, profesor de matematică, grad didactic I
Numele, adresa instituției:
LT "C. Stere", or. Soroca

Parteneri