May 27, 2012

 

Model de Fişă de lucru la tema "Cartea".

Util la etapa de evocare.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Slivca Olesea, profesoară de limba şi literatura română
Numele, adresa instituției:
LT "Ion Luca Caragiale", Orhei

Parteneri