May 28, 2012

 

Model de Proiect didactic de lungă durată la limba franceză (în baza curriculumului modernizat).

Pentru clasa a IV-a.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Slivca Olesea, profesor de limba franceză
Numele, adresa instituției:
LT "Ion Luca Caragiale", Orhei

Parteneri