May 28, 2012

CARTEA DE VIZITĂ.

Fișă de lucru în grup sau în perechi la etapa lecției EVOCAREA sau REFLECȚIA.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Veronica Loghin, învățătoare, grad didactic doi
Numele, adresa instituției:
Gimnaziul Bălășești, r. Sîngerei

Parteneri