Sep 16, 2012

Un model de proiect didactic de lungă durată pentru ore optionale la fizică, clasa a X-a.

Proiectul este pentru un curs de 34 ore (1 oră săptămânal).

 

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Autori: Colpajiu Mircea, grad didactic superior / Cârlig Sergiu, grad didactic I
Numele, adresa instituției:
Liceul Academiei de Ştiințe a Moldovei, R. Moldova, mun. Chișinău

Parteneri