Sep 25, 2012


Un model de proiect de lungă durată la matematică, clasa a XI-a, profil real.


Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Babalau Angela, profesor de matematica, grad didactic superior
Numele, adresa instituției:
LT "V. Vasilache", mun. Chișinău

Parteneri