Sep 30, 2012

 

Proiect didactic la unitatea de învăţare: Mulţimea numerelor raţionale.

Subiectul: Adunarea  numerelor raţionale.

Tipul lecţiei: Dobândirea de noi cunoştinţe

Din practica personală.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Babalau Angela, profesor de matematica, grad didactic superior
Numele, adresa instituției:
LT "V. Vasilache", mun. Chișinău

Parteneri